Tensiotek +

Características

Auto apagado
Auto apagado

1 min

Memoria
Memoria

2 usuarios por 60 espacios de memoria cada uno

Regalo
Regalo

Bolsa de almacenaje

Medición
Medición

Presión sistólica, diastólica y ritmo cardíaco

Información
Información

Fecha y hora

Arritmias
Arritmias

Indicador de arritmiasApoio ao cliente
Contacte a nossa equipa de especialistas de apoio ao cliente por e-mail ou por telefone


Assistência técnica
Encontre o centro de assistência técnica autorizado mais perto de si.
Opiniões
(0)

Opiniões
(0)